KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;

  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
  • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler,
  • Yangın veya infilâk,
    sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında; en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine, acentesine, Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi, bio-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kapalı sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarını sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında; Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanları / kümesi en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu" nu düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak kesinleşmiş tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Hasar İhbar/ Ekspertiz / Ödeme İş Akışı

 Adres : Saray Mahallesi Naya Sokak No:1 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 444 82 77 Faks: (0216) 322 00 93

Copyright © 2015 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.