SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife Ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerindeki;

Su Ürünlerinde;

  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
  • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afet,
  • Kazalar,
  • Predatörler,
  • Alg patlaması.

sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıpları,

Kafes ve Ağlarında;

  • Her türlü doğal afet,
  • Kazalar,
  • Predatörler,
  • Alg patlaması.

nedeniyle, meydana gelen maddi zararı,

temin eder.

Primlerin Ödenmesi

Su Ürünleri Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

Hasar İhbarları

Su Ürünleri Hayat Sigortasında hasar ihbarı en geç 24 saat içinde Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e), sigorta şirketine, acentesine yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Su ürünleri yetiştiricisi, su ürünlerini sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM'e) üye sigorta şirketlerinden birinin acentesine başvurur. Acente, Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Poliçeleşme Aşaması İş Akışı

Su Ürünleri Hayat Sigortasında; Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuz Eksperi, hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarını en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporu'nu düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme İş Akışı

 Adres : Saray Mahallesi Naya Sokak No:1 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 444 82 77 Faks: (0216) 322 00 93

Copyright © 2015 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.