TARSİM

Poliçe İşlemlerine Ait Sorular ve Cevapları


 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi nasıl yaptırılır?

Cevap: Üreticiler tarım sigortası yaptırmak için, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde tutulan çeşitli kayıt sistemlerine kayıt olmak zorundadır. Kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri ile ilgili olarak,

• Bitkisel ürünler için, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’ye) kayıt olunması veya kaydın güncellenmesi,

• Seralar için, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS’ye) kayıt yaptırılması veya kaydın güncellenmesi,

• Süt sığırları, besi sığırları, mandalar, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için, Hayvancılık

Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS) işletme kaydı yaptırılması veya işletme ile hayvan kayıtlarının güncellenmesi,

• Kümes hayvanları için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS) işletme kaydı yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi,

• Su ürünleri için, Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS’ye) işletme kaydı yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi,

• Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) başvurularak, işletme kaydının yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi gerekmektedir.

 

Soru: TARSİM acentesi olmak için ne yapılmalıdır?

Cevap: TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenmektedir. Acente talepleri ile ilgili olarak ilgili sigorta şirketleri ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

 

Soru: Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’ye) hatalı kayıt girilmiş ise ne yapılmalıdır?

Cevap: Hatalı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının yapıldığı İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden kaydın düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Soru: Poliçe düzenlemeden önce tahmini prim nasıl hesaplanır?

Cevap: www.tarsim.gov.tr internet sitesinden, “Online Prim Hesabı” menüsünden, tahmini prim hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Burada hesaplanan primler, rehber primler olup; gerçek, parsel bazında poliçe tanzimi sırasında hesaplanacak primlerle farklılık gösterebilir.

 

Soru: Üreticinin ödeyeceği primler belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulunduruluyor?

Cevap: Uzun yıllara dayalı istatistiksel veriler, aktüeryal çalışmalar, her bir riskin ürün ve lokasyon bazında hasar-prim dengesi, hasar büyüklüğü ve hepsinden önemlisi primlerin üretici tarafından ödenebilirliği dikkate alınarak gerekli düzenlemeler sigortacılık esaslarına dayalı olarak yapılmaktadır.

 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortaları’nda poliçe bilgileri ile ilgili değişiklikler nasıl yapılabilir?

Cevap: Poliçe satın alınan acenteye başvurularak, gerekli değişiklik talebi iletilir. Talep, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde değerlendirilip, uygun bulunması halinde, zeyilname düzenlenerek ilgili değişiklikler yapılabilir. Meyvelerde don teminatı ekleme zeyilnamesi, üretici taleplerinin operasyonel olarak daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla ürünün son kabul tarihine kadar olmak şartı ile dağıtım kanalları tarafından yapılmaktadır.

 

Soru: Devlet Destekli Tarım Sigortalarında poliçe ile ilgili değişiklikler ve poliçe iptali nasıl yapılabilir?

Cevap: Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, sigorta şirketi ve acenteler tarafından poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve başlangıcında iptal zeyli yapılabilir. Poliçe son kabul tarihine kadar poliçede dain-i mürtehin şerhi yok ise sistemde ki parametreler çerçevesinde zeyil işlemleri ve iptal zeyil işlemleri, ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Son kabul tarihinden sonraki primi etkileyen tüm talepler için TARSİM Genel Müdürlüğü’ne, sigorta şirketi aracılığı ile yazılı olarak, başvurulması gerekmektedir.Diğer tarım sigortaları branşlarında, mebdeinden iptal; ilgili branşların Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarında belirtildiği gibi uygulanır.

 

Soru: Prim borcu nasıl ödenebilmektedir?

Cevap: Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, prim tutarı peşin olarak veya taksitli olarak ödenebilir. Poliçe, ödeme şekline göre tanzim edilir ve peşinat ile taksit tutarları, poliçe üzerinde gösterilmektedir. Prim tutarının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında, peşin ödeme indirimi uygulanır. Devlet Destekli Tarım Sigortası prim tutarı, aşağıda belirtildiği şekilde taksitli de ödenebilir.

• Bitkisel Ürün Sigortasında ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, primin %25’i peşin, kalan prim tutarı, en geç poliçe bitim tarihinden 1 ay sonrasına kadar tahsil edilir.

• Sera Sigortasında, primin %25’i peşin alınır; kalanı da, 01 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde, takip eden yılın MAYIS ayı sonuna kadar; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise, KASIM ayı sonuna kadar tahsil edilir.

• Büyükbaş Hayvan Hayat, Küçükbaş Hayvan Hayat, Su Ürünleri Hayat, Kümes Hayvan Hayat ve Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortaları ile Ağaç Sigortasında ise toplam prim tutarının %25’i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir.

 

Soru: Tazminat ödemesi yapılmış ancak bankadan zamanında alınmadığı için geri dönen hasar tutarını tekrar ne zaman alabilirim?

Cevap: 60 gün içerisinde, tahsil edilmemiş ödemeler geri dönmektedir. Paranın geri döndüğü tarih itibariyle, en geç 2 hafta içerisinde yeniden talimat verilerek, ödeme tekrar yapılmaktadır.

 

Soru: Poliçe ve hasar bilgileri nasıl takip edilebilir?

Cevap: Poliçe ve hasarlara ait bilgiler, www.tarsim.gov.tr internet sitesinde, “Poliçe Sorgulama” linkinden veya poliçe tanzim ettirilen acente ve sigorta şirketi ekranlarından takip edilebilir. Ayrıca, aşağıda belirtildiği gibi sorgulamalar yapılabilmektedir.

POLİÇE SORGULAMA

Yürürlükte olan poliçe numaralarınızı, poliçelerinizin branş bilgilerini ve poliçe başlangıç-bitiş tarihlerinizi sorgulamak için,

BILGI (Boşluk) TC (Boşluk) TC Kimlik No

veya

BILGI (Boşluk) VKN (Boşluk) Vergi Kimlik Numarası

yazarak, 0 532 754 0 808 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

BILGI TC 12345678910

BILGI VKN 1234567891

 

*Bu hizmet çerçevesinde, 5 poliçe bilgisi gönderilebilmektedir.

POLİÇE BİLGİ SORGULAMA

Poliçenizin bitiş tarihini, priminizi ve sigorta bedelinizin bilgilerini sorgulamak için,

POLICE (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0 532 754 0 808 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek: POLICE 123456

 

HASAR SORGULAMA

Hasar bilgilerinizi sorgulamak için;

Bitkisel Ürün Sigortası ve Sera Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0 532 754 0 808 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası (boşluk) Küpe Numarası

yazarak, 0 532 754 0 808 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:

HASAR 123456 TR123456789100

Su Ürünleri Hayat Sigortası ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortası branşlarında,

HASAR (boşluk) Poliçe Numarası

yazarak, 0 532 754 0 808 SMS Bilgi Hattına gönderebilirsiniz.

Örnek:HASAR 123456

 

Soru: Poliçe süresi bitmeden nasıl yenilenebilir?

Cevap: Büyükbaş Hayvan Hayat, Küçükbaş Hayvan Hayat, Arıcılık (Arılı Kovan) ve Sera Sigortalarındapoliçe bitiminden önceki 30 günlük süre içinde, poliçe bittikten sonra 15 günlük süre içindepoliçenin yenilemesi için acenteye başvurulabilir.

Hasar görmemiş bir poliçenizin yenilenmesi halinde;

• Bitkisel Ürün Sigortasında %20’ye varan,

• Sera Sigortasında %25’e varan,

• Kümes Hayvanları Hayat ve Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortalarında %15,

• Su Ürünleri Hayat Sigortasında %10,

• Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında %25’e varan oranlarda, İlgili branşların Tarife ve Talimatlarında belirtildiği şekilde prim indiriminden yararlanılabilir.

 

Soru: Bitkisel ürünler istenildiği zaman sigortalanabilir mi?

Cevap: Bitkisel Ürünler; ürün, il, ilçe ve köy bazında tespit edilen poliçe ilk ve son kabul tarihlerinde sigortalanmakta olup, poliçe ilk ve son kabul tarihleri www.tarsim.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

 

Soru: Bitkisel Ürün Sigortası poliçesinin belirlenen süre zarfında yaptırılamaması durumunda, daha sonra ürün için poliçe düzenletilebilir mi?

Cevap: Son kabul tarihi geçmiş olan sigortalanacak ürün için, acente tarafından sisteme giriş yapılması halinde, yapılacak risk analizin sonuçları çerçevesinde sadece dolu paketi için poliçe tanzim işlemi yapılabilir.

 

Soru: Poliçe tanzimi sırasında belirtilen verim, sistemdeki değerler arasında bulunmuyor ise ne yapılmalıdır?

Cevap: Poliçe tanzimi sırasında sistemde belirlenen verim değeri aralıklarının arttırılması veya azaltılması için acentelere veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Acente ve sigorta şirketlerinin ekranlarında bulunan Verim Tespit Talebi bölümünden giriş yapılarak risk inceleme talebi oluşturulmaktadır.

 

Soru: Verim tespit talebi hangi tarihe göre değerlendirilmektedir?

Cevap: Verim tespit çalışması ürünün verimin belirlenebileceği uygun fenolojik evrede yapılmaktaolup; zeyile ait işlemler verim tespit talep tarihine göre değerlendirilmektedir.

 

Soru: Yapılan zeyil işlemi sonucunda, prim iadesi yapılmaması söz konusu olabilir mi?

Cevap: Zeyil işlemleri talep tarihlerine göre değerlendirilmekte olup Tarife ve Talimatlarda yer alan esaslara göre iade işlemleri yapılmaktadır. Poliçenin %66,7’sinden fazlası kullanılmış ise poliçeye ait primin iadesi yapılamamaktadır.

 

Soru: Aynı ada parsel üzerinde birden fazla ürünün olması durumunda, tek bir poliçe düzenlenebilir mi?

Cevap: Aynı ada parsel üzerinde veya aynı bahçede birden fazla ürün olması durumunda, ürünler Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) ayrı ayrı kayıt altına alınarak, poliçeleri ayrı düzenlenir.

 

Soru: Sera poliçesi düzenlenirken tüm teminatlar otomatik olarakalınabilir mi? Verilmeyen teminatları daha sonra poliçeye eklemek mümkün mü?

Cevap: Sera poliçelerinde poliçe tanzim işlemi yapılmadan önce sera da risk analiz çalışması yapılmaktadır. Yapılan risk analiz çalışması sonucunda seranın alabileceği teminatlar belirlenmektedir. Serada mevcut olmayan teminatlar için eksiklikler giderildikten sonra sigortalının yazılı talebinin TARSİM Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi koşulu ile serada yeniden risk analiz çalışması yapılmakta ve yapılan risk analiz çalışması sonucunda uygunsa ek prim karşılığında verilmeyen teminatlar eklenebilmektedir.

 

Soru: Sera poliçesinde teminat kapsamına alınan ürünün teminat süresi ne kadardır?

Cevap: Sera poliçelerinde teminat kapsamına alınan ürünün teminat süresi poliçede yer alan son hasat tarihine kadardır. Son hasat tarihinden sonra meydana gelen ürün hasarları için tazminat ödemesi yapılamamaktadır.

 

Soru: Serada bulunan ürünün değiştirilmesi halinde, nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Cevap: Serada üretimi yapılan ürün değiştirilmiş ise ürün bilgisinin İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden değiştirildikten sonra, yeni Örtü Altı Kayıt Belgesi ve sigortalının dilekçesi ile TARSİM Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Soru: Organik hayvancılık yapılan işletmelerde prim fiyatı değişir mi?

Cevap: Evet, organik hayvancılık yapılan işletmelerde prim fiyatına %15 ilave yapılır.

 

 

 

 

Copyright © 2018 TARIM SİGORTALARI HAVUZU | Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.