Tarsim Sub 1

TARIM SİGORTASI ACENTE EĞİTİMİ MANİSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLLER İÇİN YAPILDI

TARIM SİGORTASI ACENTE EĞİTİMİ MANİSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLLER İÇİN YAPILDI

TARSİM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, TARSİM Manisa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerdeki acente temsilcilerine yönelik olarak, 22 Ekim tarihinde çevrimiçi eğitim toplantısı düzenlendi. Eğitim toplantısına, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ve TARSİM birim yöneticilerinin yanı sıra Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri katıldı.

Programda açılışı gerçekleştiren Genel Müdür Günal konuşmasında, eğitim organizasyonunun düzenlenmesindeki kıymetli katkılarından ötürü Birlik temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek; üreticilerin tarım sigortası konusunda bilinçlendirilmesi, TARSİM’in yaygınlaştırılması ve tarımda sigortalılık oranının arttırılmasına ilişkin acentelere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

Genel Müdür Günal’ın konuşmasından öne çıkan önemli başlıklar şu şekilde:

“Bugün, Manisa Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerimizde tarım sigortası poliçesi düzenleyen acentelerin siz değerli mensupları ile bir aradayız. Eğitim organizasyonumuz çerçevesinde, mevcut uygulamalarımız ve diğer önemli başlıklar hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Öncelikle bu organizasyonun gerçekleşmesindeki kıymetli katkılarından ötürü, Birliğin değerli temsilcilerine ve burada bulunan tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum.

Manisa ilimiz verimli toprakları, uygun iklim koşulları, yeterli su kaynakları ve ulaşım kolaylığı ile tarımsal üretime oldukça elverişli koşullara sahip. Türkiye'de en çok üzüm, pamuk, tütün ve zeytin burada yetişiyor. Manisa'nın Sultaniye çekirdeksiz üzümü dünyada ünlü. Burada yetiştirilen tarımsal ürünler, iç tüketim, ihracat ve tarımsal sanayi ürünleri olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutuyor. İşte bu nedenlerle, Manisa ilimizdeki tarım faaliyetleri ve bu faaliyetlerin devamlılığı için çok gerekli olan tarım sigortasının üreticiler nezdinde yaygınlaştırılması son derece önemli.

2021 yılı üretim sezonunda Manisa ilimizi hasarlar açısından değerlendirdiğimizde; Sistemde lokomotif konumda olan bitkisel ürün sigortası branşında, ağırlıklı olarak don, dolu ve fırtına gibi sebeplerden ötürü yaklaşık 65 bin adet hasar ihbarı alındığını görüyoruz. Söz konusu ihbarların, 41 bin adedi don, 19 bin adedi dolu ve 2 bin 500 adedi ise fırtına sebeplidir. Tüm ihbarlar içinde üzüm ürünü için 58 bin adet hasar ihbarı alınmıştır. Bu ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirilen ekspertiz çalışmaları neticesinde, hasar dosyası tamamlanan üreticilerimize 576 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Bu tutarın 538 milyon TL’lik önemli bir kısmını da üzüm ürünü oluşturdu.

İklim değişikliği, tarım sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. Doğal afetlerin şiddeti ve frekansı arttı. Bu yıl tarımı en çok etkileyen hadiselerden birisi de kuraklık oldu. Bilindiği gibi Kuraklık Verim Sigortası, TARSİM Sistemi çerçevesinde 2017 yılında %60 Devlet prim desteği ile uygulamaya alındı. Bu yıl TARSİM eksperlerinin sahada sürdürdüğü gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından, dosya işlemleri de tamamlanmış oldu. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 3.532 köyde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 sigortalı üreticimize 214 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik ve mağduriyetleri bir nebze de olsa gidermiş olduk.

Acentelerin, tarım sigortası branşını ürün portföyüne koymasının, çiftçileri doğru yönlendirmesinin, hasar süreçlerini detaylı anlatmasının, yeni çıkan ürün ve teminatlarda ihtiyaçlara göre yönlendirme yapmasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Tarım sektöründe yüksek oranda risk altında faaliyetlerini sürdüren üreticilerimize, sigortanın sıradan bir ürün olmadığını, bir ihtiyaç olduğunu duyurmamız gerekiyor. Afetlerin yaratacağı mağduriyetleri daha aza indirmenin yolu sigortadan geçmekte. Bu nedenledir ki, hepimizin en önemli gündem maddelerinden biri; tarım sigortası konusunda üreticilerimizin bilincini artırmak olmalıdır. Eğitim programının faydalı olmasını ümit ediyor, TARSİM olarak bundan sonraki dönemlerde tarım sigortasında düzenlenecek eğitim programları için de gereken desteği sağlayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.”

 

MENÜ

Sigorta Ürünleri

Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Sera Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

Arıcılık Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.