Tarsim Sub 1

TARSİM'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman YILDIZ Oldu

...

TARSİM'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman YILDIZ Oldu

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, 24 Temmuz tarihi itibarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman YILDIZ atandı. 16 Eylül 2022 tarihinden itibaren TARSİM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Burhan DEMİROK’a katkılarından ötürü teşekkür ediyor; Dr. Osman YILDIZ’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor ve başarı dileklerimizi sunuyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman YILDIZ

Dr. Osman Yıldız Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Ankara Üniversitesi’nden Gıda Mühendisi ve Ziraat Mühendisi ünvanı alarak derece ile mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaparak ‘‘Yüksek Mühendis’’ ve Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda Doktora programını tamamlayarak ‘‘Dr. Bilim Uzmanlığı’’ ünvanını aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nda çalıştı. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken, Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanı olarak atandı. YILDIZ, Strateji Geliştirme Başkanı (SGB) olarak görev yaptı. Mayıs 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı olarak atanan YILDIZ, 3 Haziran 2020 tarihli ve 31144 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/253 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Nisan 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında vekâleten, 9 Ocak 2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2021/37 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile asaleten Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Temmuz 2023’ten itibaren Tarım Reformu Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

2010-2019 yılları arasında, TÜKAS, TBS, TARBİL, Tarım Sayımı, istatistik analizleri, proje yönetimi, tahmin ve karar verme yöntemleri, projeksiyon ve sektör analizleri konularında Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışmalar yürüterek, danışmanlık yaptı.

Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi, Mühendislik İstatistiği, Mühendislik Yönetimi, İstatistiksel Kalite Kontrol, Süreç Yönetimi, Fiyat Endeksleri, Proje ve Risk Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sektörel Analiz konularında Üniversitede ders vermekte ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Eğiticisi olan Dr. Osman YILDIZ’ın ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen YILDIZ, evli ve bir çocuk babasıdır.

Sigorta Ürünleri

Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Sera Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

Arıcılık Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.