Tarsim Sub 1

4931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İstinaden; 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları SEDDK tarafından yayınlandı.

...

4931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İstinaden; 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları SEDDK tarafından yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu kapsamda,

Bitkisel Ürün Sigortası’nda,

  • Dolu paket risklerinin heyelan riski hariç olmak üzere muafiyet oranı %8, müşterek sigorta oranı %0 olacak şekilde standart hale getirildi.
  • Sıcak hava zararı ile yağmur risklerinin muafiyet oranı %8, müşterek sigorta oranı %30 olacak şekilde standart hale getirildi.
  • Fide ve yapraklanma döneminde don riskinin yeniden ekim dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar; şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk defa kapsama alındı.
  • Dolu Ağı ve Destek (Telli Terbiye) Sistemlerinde taşıt çarpması ve dolu ağırlığı riskleri için muafiyet oranı %10’dan %8’e; Altıntop, limon, mandalina, portakal, üzüm(sofralık), üzüm(kurutmalık), üzüm(şaraplık) ürünlerinde sıcak hava zararı riski için muafiyet oranı %10’ dan %8’e; Kayısı ürünü için don riski müşterek sigorta oranı %40’ dan, %35’ e indirildi. Pamuk ve pamuk(sertifikalı tohumluk) ürünlerinde yağmur riski için müşterek sigorta oranı kaldırıldı.
  • Dolu ağı ve örtü ile destek telli terbiye sistemlerinde kar ağırlığı teminatı kapsama alındı.
  • Kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpması riski, dolu paket risklerine dâhil edildi.
  • Kaplıca buğdayı, sertifikalı tohumluk bamya, limonotu, altınotu ürünleri teminat kapsamına alındı. Dolu riski tarife fiyatında buğdayda %5 indirim sağlandı.
  • Ağaç-fidan sigortasında, meyve fidanı ve bağ fidanı ürünlerinde don riski teminat kapsamına alındı.
  • Alçak Tünel Sigortası’nda, dolu ve doludan kaynaklanan kalite kaybı riskleri için uygulanan %10 indirim %20’ye yükseltildi.

 

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda, 2022 yılına özel devlet destek oranı %60’dan %70’e yükseltildi. Yine 2022 yılına özel olarak, eşik verim oranı, %70’den %80’e yükseltildi.

Sera Sigortası’nda, sera dışında bulunan, seraya bitişik ve seranın esaslı unsuru sayılabilecek, sabitliği ve koruması sağlanmış makine, tesisat, ekipman ve teknik donanımlar teminat kapsamına alındı.

Sera sigortasında plastik örtüler için teminat kapsamında bir riskin gerçekleşmesi halinde 250 TL lik “Örtü Onarım Masrafı” kapsama alındı.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda, süt sığırları geniş kapsamlı ve besi sığırları geniş ve dar kapsamlı tarife fiyatlarında, hırsızlık teminatı tarife fiyatında %16 indirim yapıldı.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda, geniş-dar kapsamlı tarife fiyatlarında ve hırsızlık teminatı tarife fiyatında %16 indirim yapıldı. Yavru atma teminatı kaldırıldı. Müşterek sigorta oranı, %10’dan %5’e düşürüldü. Bu değişiklik ile üreticiler, daha fazla hasar ödemesi alabilecek hale gelmiş oldu.

Su Ürünleri Hayat Sigortası’nın tarife fiyatlarında, %12 oranında indirim yapıldı.

Arıcılık Sigortası kapsamında, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı plakalı kara kovanları teminat kapsamına alındı. Sigortaya kabul şartlarından biri olan en az 30 kovan şartı kaldırıldı.

Ayrıca, tüm teminatlarda müşterek sigorta oranı, yumuşak plastik unsuru için %10’ a düşürülerek standart hale getirildi. Ürün unsuru için dolu, fırtına, sel ve su baskını risklerinde %5 indirim yapıldı.

Sigorta Ürünleri

Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Sera Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

Arıcılık Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.