Tarsim Sub 1

Yönetim Kurulu

Havuz Yönetim Kurulu

Kanun, Havuz'un işleyişine ilişkin uygulama esaslarını, hasar tespit işlemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek, kanun kapsamında tarım sigortaları alanında faaliyet göstermek isteyen sigorta şirketleri ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş ile sözleşme yapmak, kapsama alınacak riskler ve prim desteğinin belirlenmesi için çalışmalar yaparak önermek ve uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek, bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak üzere Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu'nu görevli ve sorumlu kılmıştır. Kurul, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ikişer, Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş'den birer olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Kurul'un üç yıl süre ile görev yapacak ilk üyeleri 16 Ocak 2006 tarihinde Bakan oluru ile atanmışlar ve göreve başlamışlardır.

Burhan DEMİROK - TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

Burhan DEMİROK (TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı)

Burhan DEMİROK - TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

1967 yılında Ankara’da doğdu. 1983 yılında lise eğitimini Çubuk Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. İlk olarak, İçişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığın da memur olarak görevler de bulunmuştur. Daha sonra sırasıyla, Malatya, Yazıhan İlçe Tarım Müdürlüğünde Mühendis, Malatya Ziraat Meslek Lisesi’nde Mühendis Bölüm şefi, Ankara Ev Ekonomisi ve Gıda Laborant Meslek Lisesi’nde Müdür Yardımcısı, Ankara Tarım İl Müdür Yardımcısı, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünde Mühendis, Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Koordinasyon Daire Başkanı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılında Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı iken aynı zamanda 2016 yılında Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüttü. 2018 yılında Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl görev aldıktan sonra 2020 yılında Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Eylül 2022 tarihinden itibaren Tarım Reformu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zaman da Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Kırsal Kalkınma, tarımsal desteklemeler, tarımsal örgütler, hayvancılık, tarım sigortaları ve çeşitli tarımsal konular da yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Fatma Ebru GENÇOSMANOĞLU - TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Fatma Ebru GENÇOSMANOĞLU - TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Gençosmanoğlu, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı (güncel adı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) Sigortacılık Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Devlet bursu ile 2000-2002 yılları arasında Illinois Üniversitesi Finans Bölümü Urbana-Champaign, ABD’de yüksek lisans eğitimi aldı. Ayrıca ; Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümündeki yüksek lisans tezini 2007 yılında tamamladı. Gerek hayat dışı sigortalar gerekse de hayat sigortaları ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, uygulamanın takibi, gerekli güncellemelerin temini ve ilgili paydaşlar ile koordinasyonun sağlanmasında görev aldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak 2004-2006 tarihleri arasında Güvence Hesabı Yönetim Kurulu Üyeliğine ve 2010-2021 tarihleri arasında Aktüerya Sınav Düzenleme Kurulu Üyeliğine atandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kuruluşu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kuruluşu, Ülkemizin aktüer ihtiyacının karşılanmasını teminen Aktüerya Projesinin yürütülmesi, İlk Ulusal Mortalite ve Morbidite Tablolarının hazırlaması gibi çalışmalarda proje üyesi veya proje sorumlusu olarak görev yaptı. 2020 yılında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kuruluş sürecinde Sorumlu Personel olarak görev aldı. Sigortacılık alanındaki bilgi ve tecrübesini 2016-2022 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda vermis olduğu dersler ile gençlere aktararak sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerine yetişmiş iş gücü sağlanması için gayret gösterdi. Eski adı ile T.C. Hazine Müsteşarlığında Sigortacılık Genel Müdürlüğünün ihdası sonrasında ilk işe giren uzman yardımcıları arasında yer alan Gençosmanoğlu, 05/09/2022 tarihinde T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

Bekir ENGÜRÜLÜ -TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

Bekir ENGÜRÜLÜ -TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

Bekir ENGÜRÜLÜ - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

1967 Tokat İli Zile İlçesinde doğdu. 1985 yılında Söke Ziraat Teknik Lisesini, 1991 yılın da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünden Mezun olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 35 yıllık memuriyet süresinde, sırasıyla teknik personel, ziraat mühendisi, ilçe müdürü, şube müdürü ve daire başkanı görevlerinde bulunmuştur. 2011 – Ocak 2020 yıllarında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı görevinde bulunmuştur. Türkiye Tarım Sigortası Kanununun yapım sürecine doğrudan katılmıştır ve aynı zamanda 14 yıldır tarım sigortaları sistemi konusunda karar verici olarak görev yapmaktadır. Tarım Sigortaları, Tarımda Risk Yönetimi, Küresel İklim Değişikliği, Tarım Makineleri ve Hizmetiçi Eğitim konularında deneyim sahibidir. Hizmetiçi eğitiminde kullanılan yayınlanmış 22 adet kitabın ortak yazarıdır. Tarımda Risk Yönetimi, Tarım Sigortaları ve İklim Değişikliği konularında ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlara konuk konuşmacı olarak katılmıştır. Ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda bildirimlerde bulunmuş ve sunumlar yapmıştır. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda “Tarım Sigortaları” dersi vermektedir. Ocak 2020’den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı V. görevini yürütmektedir. 10 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Barış TAŞKESEN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Barış TAŞKESEN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

2009 yılında Ankara Ünversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü (Anadal) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Yandal) programlarından mezun oldu. 2017-2019 yılları arasında University of Illinois, Gies College of Business, MS in Finance programında yurt dışı yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 2014 yılında yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek Sigorta Denetleme Uzmanı olarak atandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması sonrasında 2021 yılında Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Daire Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini devam ettirmektedir. 2020 yılından itibaren Türk Sigorta Enstitüsü Vakfında temel sigorta muhasebesi ve teknik karşılıklar konularında eğitimler vermektedir. Kurum temsilcisi olarak Vergi Konseyi Genel Kurulu Üyeliği ile 07.11.2022 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Z. Selva EREN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)

Z. Selva EREN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)

Z. Selva EREN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)

1975 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında San Diego State University'de yüksek lisans yaptı. 2003-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde American Express'de hesap denetmeni olarak kariyerine başladı. 2004-2008 yılları arasında kariyerine girişimci olarak devam eden Selva Eren, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ihracatı teşvik ve destekleme faaliyetleri çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin dört farklı eyaletinde, Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarının resmi distribütörlüğünü üstlendi. 2009 yılında sigorta sektörüne giriş yaptı ve reasürans alanında uzmanlaştı. Bu doğrultuda Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş. şirketini kurdu. Ülkemizdeki önemli inşaat projelerine ve özellikle enerji alanındaki birçok büyük ölçekli enerji tesisine, yurt dışından reasürans kapasitesi sağlayarak sektöre katkıda bulundu. 2016-2018 yılları arasında Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği'nde yönetim kurulu üyesi oldu. 2017 yılında da Temiz Enerji Ajansı'nın kurucu ortağı oldu ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans A.Ş.'ye genel müdür olarak atanan Selva Eren, halen Türk Reasürans A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevini devam ettirmekte olup, aynı zamanda 8 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Sibel ŞERİFOĞLU - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

Sibel ŞERİFOĞLU - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

Sibel ŞERİFOĞLU - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

1977 yılında Çorum’da doğdu. 1999 yılında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim dalında 2002 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nde, Ziraat Odaları ve çiftçiler arası iletişimin sağlandığı Organizasyon ve Odalar Müdürlüğünde göreve başladı. Halen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Teknik Hizmetler Kurul Başkanlığında Teknik Müşavir olarak görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak, tarım sektöründe kredi kullanımı, çiftçilerin kredi borçları, tarım arazileri kullanımı ve korunması, GDO’lu ürün ve üretimi, çiftçi kütüğü ve çiftçi belgesi, sıcak iklim tahılları, yağlı tohumlu bitkiler, yumru ve kök bitkiler, doğal afetler konularında çalışmaktadır. Tarım Sigortası Kanununun hazırlanma sürecinden itibaren TZOB temsilcisi olarak sistemin içinde bulunup, 17 yıldır tarım sigortaları uygulamaları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 26 Ocak 2022 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Serpil GÜNAL - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi)

Serpil GÜNAL - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi)

Serpil GÜNAL - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi)

1974 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden sonra 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nu bitirdi. 2006 yılında Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. 1999 yılında Ziraat Bankası, Ticari Krediler Birimi’nde iş hayatına başladı. 2001-2012 yılları arasında, Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanlığı’na atandı. Nisan 2012 - Mayıs 2013 dönemleri arası Ziraat Bankası, Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanlığı, Bankasürans Birimi’nde Sigorta ve Diğer Acentelik Ürünleri Yöneticisi, Mayıs 2013 - Ocak 2017 dönemleri arası Ziraat Bankası Dağıtım Genel Müdür Yardımcılığı, Banka Sigortacılığı Birimi’nde Bankasürans Yöneticisi olarak görev aldı. Ocak 2017 tarihi itibarıyla Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2018 - Ocak 2020 dönemi arasında ise Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini devam ettirdi. 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevini devam ettirmekte olup, aynı zamanda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Sigorta Ürünleri

Sigorta branşlarına tıklayarak ilgili sigorta detayına erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.

Sera Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS'ye) sera ve ürün bilgilerinizi kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne işletmenizi ve küçükbaş hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınız ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kayıt ettiriniz veya kayıtlarınızı güncelleyiniz.

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Su Ürünleri Kayıt Sistemi – SKS) işletmenizi kayıt ettiriniz veya işletme kaydınızı güncelleyiniz.

Arıcılık Sigortası

Sigorta yaptırmak için, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne (Arıcılık Kayıt Sistemi – AKS) plakalı kovanlarınızı kayıt ettiriniz veya kaydınızı güncelleyiniz.