TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Arıcılık Sigortası

SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olan, plakalı kovanlarda meydana gelen zararlar sigorta kapsamındadır.

Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez.

Bu sigorta, kovanların;

  • Fırtına,
  • Hortum,
  • Yangın,
  • Heyelan,
  • Deprem,
  • Taşıt çarpması,
  • Sel ve Su Baskını,
  • Vahşi Hayvan Saldırısı,
  • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedeniyle doğrudan uğradığı zararları, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde temin eder.

POLİÇELEŞME SÜRECİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemleri kayıtlarını güncellemiş olan yetiştirici; sisteme kayıtlı olan, plakalı kovanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM' e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından gerekli kontrol ve inceleme yapılır. İnceleme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder. Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini basılı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalı üreticimize verir.

arıcılk  sigortası

PRİMLERİN ÖDENMESİ

Arıcılık Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

HASAR İHBAR / EKSPERTİZ / ÖDEME SÜRECİ

Arıcılık Sigortasında; teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile ALO TARSİM 172’ ye hasar ihbarı yapılır. Ayrıca; “TARSİM MOBİL ve TARSİM WEB” uygulaması ile sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekândan bağımsız olarak hasar ihbarları doğrudan yapılabilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olan, plakalı kovanlarda meydana gelen hasarın; nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılan ekspertiz ile belirlenir.

Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

su ürünleri sigortası