TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Mevzuat ve Duyurular

Hazine Müsteşarlığı'ndan Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği'nin 5'inci Maddesine İstinaden Genel Şartların Poliçe Ekinde Sigorta Ettirene Verilmesine İlişkin Sektör Duyurusu

Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütmek.

  • pdf icon Hazine Müsteşarlığı'ndan Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği'nin 5'inci Maddesine İstinaden Genel Şartların Poliçe Ekinde Sigorta Ettirene Verilmesine İlişkin Sektör Duyurusu
  • Hazine Müsteşarlığı'ndan Devlet Destekli Tarım Sigortalarına İlişkin Genelge

    Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütmek.

  • pdf icon Hazine Müsteşarlığı'ndan Devlet Destekli Tarım Sigortalarına İlişkin Genelge
  • Hazine Müsteşarlığı'ndan 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 44 üncü Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu

    Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütmek.

  • pdf icon Hazine Müsteşarlığı'ndan 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 44 üncü Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu