TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Kurum Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, üreticilerimizin ve iş ortaklarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, ISO 9001, ISO 10002, ISO 27001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Kalite Politikası

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. olarak tarım sigortaları alanında üreticilere/yetiştiricilere sunduğumuz tüm hizmetlerin, mevzuata uygun bir şekilde ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yapılmasını sağlamak, sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standart mevzuatlarına uymak, ISO 9001 ISO 10002 ve ISO 27001 standartlarına uygun çalışmak, kaliteli hizmet anlayışımız ile tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren üreticiler/yetiştiriciler için gerçek bir çözüm ortağı olmak, tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren üreticilerin/yetiştiricilerin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli takip ederek ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemine entegre ederek karşılamak, Kalite bilincinden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üreterek sürekli değişmeyi, iyileşmeyi temel felsefemiz olarak kabul etmek, bilgilerimizi güncel ve bilimsel veriler ışığında tutarak bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ederek ve verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli artırmak için sektöründe öncü ulusal ve uluslararası birlikler, enstitüler, bilimsel kuruluşlar vb. tüm paydaşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde olmak, sürekli iyileştirme kapsamında üreticilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi ve doğru yönlenebilmeleri için, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın gelişimi amacıyla eğitimler düzenlemek, Sunulan hizmet çerçevesinde zamanlamalarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, kurumumuzun tüm Müdürlüklerinde iş ortağımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, sosyal sorumluluk bilinciyle, bu çerçevede yapılan projelere katılmak ya da destek olmak, entegre yönetim sistemine tüm personelin katılımını sağlayarak etkinliğini izlemek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak firmamızın ana politikasıdır. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş., bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika aynı zamanda hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.

 • pdf icon Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015
 • pdf icon Müşteri Memnuniyet ve Şikayet Yönetim Sistemi ISO 10002:2018
 • Müşteri Odaklılık Politikası

  Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş., sunulan tarım sigortası hizmetleri kapsamında tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren üreticiler ve yetiştiriciler ile tüm paydaşların şikayetlerine / önerilerine / taleplerine ilişkin olarak, yasal mevzuat şartları ve 10002 standart gerekliliklerine göre Müşteri Hizmetleri ve Şikayet Yönetimi prosesini oluşturmuş ve sürdürmektedir. Üreticiler ve yetiştiriciler ile paydaşların şikayetlerini negatiften pozitife çevirmek ve bağlılığı sağlamak birincil ilkemiz olup, bu bağlamda;

  • Müşteri Odaklılık
  • Şeffaflık
  • Erişilebilirlik
  • Gizlilik
  • Ücretsizlik
  • Cevap verebilirlik
  • Objektiflik
  • Hesap verebilirlik
  • Sürekli iyileştirme

  ana prensiplerimizdir. Faaliyetlerimizi bu çerçevede gerçekleştirir, üreticiler ve yetiştiriciler ile paydaşlarımızı en önemli değer olarak görürüz. Kurumumuzun tüm çalışanları ve Üst Yönetim olarak, bu şartlara bağlı kalarak ve daima üreticiler ve yetiştiriciler ile paydaşlarımızla işbirliği içinde, tüm süreçlerimizi en etkin şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedefleriz. Bu amaçla kurduğumuz Müşteri Hizmetleri ve Şikayet Yönetimi prosesini sürekli iyileştirmeyi ve bu politikanın toplum erişimine açık olacağını taahhüt ederiz.

  Bilgi Güvenliği Politikası

  Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. olarak, amaçlarımız, değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda bilgi güvenliğine birinci derecede önem veririz. İş sürekliliğimizi sağlamak, bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri, etkin ve sistematik bir şekilde yönetebilmek, bu riskler sonucunda ortaya çıkabilecek zararları asgari düzeye indirebilmek amacıyla, Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante ederiz ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürürüz. Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getiririz. Bilgi ve Bilgi Sistemlerinin gizlilik, bütünsellik ve erişebilirliği yönetiminin her aşamasında dikkate alırız. Bilgi ihlallerini zamanında ele alırız. Bilgi güvenliğine yönelik teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sistem ve donanımımızı bu gelişmelere bağlı olarak yenileriz. Bilgi güvenliği farkındalığını çalışanlarımız nezdinde artırarak, çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla düzenli eğitimler gerçekleştiririz. Çalışanlar, görev ve sorumluluklarına uygun olarak yetkilendirir ve bilgiye erişimlerini sağlarız. Üreticilerimize en üst düzeyde ve kaliteli hizmetin sunulabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan sistem ve donanımları zaman kaybetmeden temin ederiz. Tüm iş süreçlerimizin birbiri ile entegre bir şekilde olmasını sağlarız. Acil durumlar için farklı senaryolar için farklı planlar oluşturularak beklenmeyen durumlar için önlemler alırız. Bilgi güvenliği konusunda, çalışanlarımız, üreticilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdinde örnek gösterilen bir kuruluş olabilmek amacıyla tüm gücümüzle çalışırız.

 • pdf icon Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013
 • Sosyal Medya Politikası

  Amaç

  Sosyal medya hesaplarımız, Kurum hakkında bilinirliğin arttırılmasına katkıda bulunmak, faaliyetler, sunulan hizmetler, uygulamalar ve güncel başlıklara ilişkin bilgi akışı sağlamak, takipçilerle karşılıklı iletişim içinde bulunmak ve söz konusu hesaplar üzerinden gelen talepleri karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Aşağıda yer alan TARSİM Sosyal Medya Politikası Kuralları, paylaşım ya da yorum yapmak için sosyal medyayı kullanan tüm takipçilerimiz, çalışanlarımız ve ilgili taraflarımız için geçerli resmi kurallardır. Paylaşılan gönderi, yorum ve mesajlar, bu kurallara uygun olmalıdır.

  Sosyal Medya Politikası Kuralları

  • Küfür, hakaret içeren, müstehcen, cinsel içerikli ve toplumsal ahlaka aykırı üsluptan uzak durulmalıdır.
  • Kurumun itibarını zedeleyen ve marka kimliği ile uyuşmayan, kişi ve kurumları, topluluğu, cemaati, mezhebi, grubu, meslek örgüt ve yapılanması ile mesleği, meslek çalışanlarını hedef alan, saygı kurallarından uzak, karalayıcı ve zarar veren yorumlarda bulunulmamalıdır.
  • Tehdit, kişisel saldırı ve şiddet içeren üslup kullanılmamalıdır.
  • Dini, etnik, kültürel ve siyasi farklılıklar gözeten, kişi, kurum ya da bir etnik grubu dışlayan, aşağılayan, suç unsuru oluşturan ve ifade özgürlüğünü aşan paylaşımlarda bulunulmamalıdır.
  • Paylaşılan içerikten bağımsız veya sürekli aynı şeyleri tekrar eden SPAM yorumlardan uzak durulmalıdır.
  • Başka bir kişi ve/veya kurumun, hizmetin, ürünün reklamını içeren veya kötüleyen yorumlar yapılmamalıdır.
  • Milletlerin ortak değerlerine hakaret ve saldırı niteliğinde üsluplar kullanılmamalıdır.
  • Herhangi bir felsefi veya siyasi görüşü savunan, siyasal propaganda içeren, fanatik üslup ve yorumlar paylaşılmamalıdır.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı kişisel veri paylaşımı içermemelidir.

  Çalışanlar, yukarıdaki maddelere ek olarak, gerek Kurumun Sosyal Medya hesaplarını gerekse de kişisel sosyal medya hesaplarını kullanırken aşağıdaki kurallara uymalıdır.

  Bu kuralların ve prensiplerin anlaşılması, benimsenmesi ve sosyal medya kullanılırken uygulanması önemlidir.

  • Kurumun Disiplin Yönetmeliği, etik ilkeleri ile gizlilik kurallarına bağlı kalınmalıdır.
  • Kurumun logosu kullanılmamalı ve Kurumla ilgili herhangi bir itham, beyan ve vaatte bulunulmamalıdır.
  • Gizlilik içeren bilgi veya belgeler sosyal medyadan paylaşılmamalıdır.
  • Sosyal medyada Kurum aleyhine gerçekleşen yayınlara yanıt verilmemeli ve bu gibi durumlarda Kurumsal İletişim Müdürlüğü derhal bilgilendirilmelidir.
  • Sosyal medya, mesai saatleri içinde kullanılmamalı ve görev aksatılmamalıdır.
  • Hukuki konular veya sorunlar hakkında yorum yapılmamalıdır.
  TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu),
  • Bu kuralların en az bir tanesine uyulmadığı takdirde gelen yorum, mesaj ve gönderilere izin vermeme ve yayınlayan kullanıcıyı yasaklama/engelleme hakkını saklı tutar.
  • Hassas değerlere yapılan ve "suç" unsuru taşıyan tüm yorumlar için hukuksal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
  • TARSİM Sosyal Medya Hesapları dışında üçüncü kişiler tarafından paylaşılan hiçbir içerikten sorumlu değildir.
  • Daha önceden duyurmak ya da bir neden göstermeksizin bu hesapları değiştirme ve kapatma hakkını saklı tutar.

  TARSİM Sosyal Medya Politikası; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube dahil TARSİM Sosyal Medya Hesapları'nın bulunduğu tüm sosyal medya mecraları için yayınlandığı an itibarıyla geçerlidir. TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), ihtiyaç doğması halinde belirli aralıklarla bu Politikayı gözden geçirerek, güncelleyebilecektir.