TARSİM | Tarım Sigortaları                            

Yönetim Kurulu

Havuz Yönetim Kurulu

Kanun, Havuz'un işleyişine ilişkin uygulama esaslarını, hasar tespit işlemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek, kanun kapsamında tarım sigortaları alanında faaliyet göstermek isteyen sigorta şirketleri ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş ile sözleşme yapmak, kapsama alınacak riskler ve prim desteğinin belirlenmesi için çalışmalar yaparak önermek ve uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek, bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak üzere Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu'nu görevli ve sorumlu kılmıştır. Kurul, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ikişer, Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş'den birer olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Kurul'un üç yıl süre ile görev yapacak ilk üyeleri 16 Ocak 2006 tarihinde Bakan oluru ile atanmışlar ve göreve başlamışlardır.

Dr. Osman YILDIZ - TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

Dr. Osman YILDIZ - TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Ankara Üniversitesi'nden Gıda Mühendisi ve Ziraat Mühendisi ünvanı alarak derece ile mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaparak "Yüksek Mühendis" ve Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı'nda Doktora programını tamamlayarak "Dr. Bilim Uzmanlığı" ünvanını aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nda çalıştı. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken, Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanı olarak atandı. YILDIZ, Strateji Geliştirme Başkanı (SGB) olarak görev yaptı. Mayıs 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı olarak atanan YILDIZ, 3 Haziran 2020 tarihli ve 31144 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/253 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Nisan 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında vekâleten, 9 Ocak 2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2021/37 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile asaleten Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Temmuz 2023'ten itibaren Tarım Reformu Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

2010-2019 yılları arasında, TÜKAS, TBS, TARBİL, Tarım Sayımı, istatistik analizleri, proje yönetimi, tahmin ve karar verme yöntemleri, projeksiyon ve sektör analizleri konularında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışmalar yürüterek, danışmanlık yaptı.

Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi, Mühendislik İstatistiği, Mühendislik Yönetimi, İstatistiksel Kalite Kontrol, Süreç Yönetimi, Fiyat Endeksleri, Proje ve Risk Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sektörel Analiz konularında Üniversitede ders vermekte ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Eğiticisi olan Dr. Osman YILDIZ'ın ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen YILDIZ, evli ve bir çocuk babasıdır. 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Barış TAŞKESEN - TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Barış TAŞKESEN - TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

2009 yılında Ankara Ünversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü (Anadal) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Yandal) programlarından mezun oldu. 2017-2019 yılları arasında University of Illinois, Gies College of Business, MS in Finance programında yurt dışı yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 2014 yılında yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek Sigorta Denetleme Uzmanı olarak atandı. 2021 yılından itibaren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (SEDDK) Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 22.11.2023 tarihi itibariyle SEDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir. 2020 yılından itibaren Türk Sigorta Enstitüsü Vakfında temel sigorta muhasebesi ve teknik karşılıklar konularında eğitimler vermektedir. Kurum temsilcisi olarak Vergi Konseyi Genel Kurulu Üyeliği ile 09.02.2024 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Kamil ÖZDEMİR - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

Kamil ÖZDEMİR - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Kayseri Şeker Lisesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Yönetim Organizasyon Bölümü'nden mezun oldu.

TBMM Milletvekili danışmanlığı ve Başbakanlık Devlet Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Dumlupınar Üniversitesi ve 2008 yılında kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesine bağlanan Pazaryeri MYO Müdürlüğü, Söğüt MYO Müdürlüğü ve İİBF Fakülte sekreterliği görevlerinde bulundu. İdari görevlerinin yanı sıra; Dumlupınar Üniversitesi Senato Üyeliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurucu Senato Üyeliği, Akademik Personel Alımı Jüri Başkanlığı, İlçe Belediye Danışma Kurulu Üyeliği, İlçe İnsan Hakları Komisyonu Üyeliği, İlçe Halk Eğitim Geliştirme Komisyonu Üyeliği, Gençlik Merkezleri il Komisyon Üyeliği, İlçe Stratejik Planlama Yaşam Kalitesi Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği, Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekvando Federasyonu Onur Kurulu Üyeliği, Spor Toto Loto Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Üniversitede idari görev aldığı dönemde, Tıbbi ve Aromatik, Organik Tarım, Kozmetik, Tıbbi Mümessillik, Endüstriyel Tasarım, Tekstil ve Doğaltaş Dekorasyon Programlarının açılmasına önderlik etti ve bu programlarda mesleki ve uygulamaya yönelik dersler yürüttü. 2010 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Mülga Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Mühendis, 2011-2020 yılları arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığında, Doğal Afetler Koordinatörü görevlerinde bulundu. İklim değişikliği ve afet işleri ile ilgili konferanslara, Çevre Alanında Kapasite Geliştirme projesine, Türkiye'de Afet Risk Azaltımında Ulusal Politikaların Belirlenmesi Çalıştayı'na, Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım ve Van Depremine, Elazığ-Malatya Depremine ve Kahramanmaraş depreminde zarar gören üreticilere yönelik çalışmalara katıldı. Tarım sigortaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalarda bulundu.

Ocak 2020'den itibaren Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı görevini yürütmekte olup, 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Hande HATUNOĞLU KURTULAN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

Hande HATUNOĞLU KURTULAN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

2002 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olan Hande HATUNOĞLU KURTULAN, 2006 yılında Ankara Üniversitesi İstatistik bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aralık 2009'da (mülga) T.C. Hazine Müsteşarlığı (güncel adı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2012 yılında, ODTÜ İktisat bölümünde yüksek lisans eğitimini "BDDK Yeniden Yapılandırma Programı Sonrasında Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Çalışması" konulu yüksek lisans tezini sunarak tamamlamıştır. 2015-2017 yılları arasında New York, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Columbia Üniversitesi'nde Aktüeryal Bilimler yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) kurulması ile birlikte 2020 yılından itibaren Hayat ve Özel Emeklilik Gözetim ve Uygulama Dairesinde Daire Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande HATUNOĞLU KURTULAN, 22.11.2023 tarihinden itibaren SEDDK Başkan Yardımcısı olarak görev yürütmekte olup, 17 Ocak 2024 tarihi itibarıyla ise Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Z. Selva EREN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)

Z. Selva EREN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)

Z. Selva EREN - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)

1975 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında San Diego State University'de yüksek lisans yaptı. 2003-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde American Express'de hesap denetmeni olarak kariyerine başladı. 2004-2008 yılları arasında kariyerine girişimci olarak devam eden Selva Eren, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ihracatı teşvik ve destekleme faaliyetleri çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin dört farklı eyaletinde, Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarının resmi distribütörlüğünü üstlendi. 2009 yılında sigorta sektörüne giriş yaptı ve reasürans alanında uzmanlaştı. Bu doğrultuda Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş. şirketini kurdu. Ülkemizdeki önemli inşaat projelerine ve özellikle enerji alanındaki birçok büyük ölçekli enerji tesisine, yurt dışından reasürans kapasitesi sağlayarak sektöre katkıda bulundu. 2016-2018 yılları arasında Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği'nde yönetim kurulu üyesi oldu. 2017 yılında da Temiz Enerji Ajansı'nın kurucu ortağı oldu ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans A.Ş.'ye genel müdür olarak atanan Selva Eren, halen Türk Reasürans A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevini devam ettirmekte olup, aynı zamanda 8 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Sibel ŞERİFOĞLU - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

Sibel ŞERİFOĞLU - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

Sibel ŞERİFOĞLU - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

1977 yılında Çorum'da doğdu. 1999 yılında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim dalında 2002 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde, Ziraat Odaları ve çiftçiler arası iletişimin sağlandığı Organizasyon ve Odalar Müdürlüğünde göreve başladı. Halen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Teknik Hizmetler Kurul Başkanlığında Teknik Müşavir olarak görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak, tarım sektöründe kredi kullanımı, çiftçilerin kredi borçları, tarım arazileri kullanımı ve korunması, GDO'lu ürün ve üretimi, çiftçi kütüğü ve çiftçi belgesi, sıcak iklim tahılları, yağlı tohumlu bitkiler, yumru ve kök bitkiler, doğal afetler konularında çalışmaktadır. Tarım Sigortası Kanununun hazırlanma sürecinden itibaren TZOB temsilcisi olarak sistemin içinde bulunup, 17 yıldır tarım sigortaları uygulamaları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 26 Ocak 2022 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Bekir ENGÜRÜLÜ - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi)

Bekir ENGÜRÜLÜ - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi)

Bekir ENGÜRÜLÜ - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi)

1967 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. 1985 yılında Söke Ziraat Teknik Lisesi'nden, 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nden mezun oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki 38 yıllık memuriyet sürecinde sırasıyla, teknik personel, ziraat mühendisi, ilçe müdürü, şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı görevlerinde bulundu. 2011-2020 yılları arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı olarak görev aldı. Ocak 2020'de başladığı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 17 Nisan 2023 tarihinde emekli olarak ayrıldı.

Türkiye Tarım Sigortası Kanunu'nun yapım sürecine doğrudan katıldı ve 18 yıldır tarım sigortaları sistemi konusunda karar verici olarak görev yapmaktadır. Tarımda Risk Yönetimi, Küresel İklim Değişikliği, Tarım Makineleri ve Hizmet İçi Eğitim konularında deneyim sahibidir. Hizmet içi eğitimde kullanılan, yayınlanmış 22 adet kitabın ortak yazarıdır. Tarımda Risk Yönetimi, Tarım Sigortaları ve İklim Değişikliği konularında ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlara konuk konuşmacı olarak katılarak, ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda bildirimlerde bulundu ve sunumlar yaptı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesinde "Tarım Sigortaları" dersi vermektedir. 10 Şubat 2020 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 17 Nisan 2023 tarihinde Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü oldu. 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi'dir.